Obchod Glacier Hejda

Obchod Nákupní košík < 0 Kč / 0 položek > Podmínky Nápověda Kontakt Home page
Software Kniha jízd
Mapa ČR
Mapa ČR a SR
Mapa ČR_SR_Evropa
Cestovní příkazy
Všechny položky

Mapa CR:Verze pro 50 vozidel
..

Mapa CR:Verze pro 40 vozidel
..

Software:Cestovní náhrady 2021 verze pro 50 prac..
Automatická tvorba domácích i zahraničních cestovních příkazů..

Software:Cestovní náhrady 2021 verze pro 40 prac..
Automatická tvorba domácích i zahraničních cestovních příkazů..

Software :Cestovní náhrady 2021 verze pro 30 prac..
Automatická tvorba domácích i zahraničních cestovních příkazů..

Software:Cestovní náhrady 2021 verze pro 25 prac...
Automatická tvorba domácích i zahraničních cestovních příkazů..

Software:Cestovní náhrady 2021 verze pro 20 prac..
Automatická tvorba domácích i zahraničních cestovních příkazů..

Software:Cestovní náhrady 2021 verze pro 15 prac..
Automatická tvorba domácích i zahraničních cestovních příkazů..

Software :Cestovní náhrady 2021 verze pro 10 prac..
Automatická tvorba domácích i zahraničních cestovních příkazů..

Software:Cestovní náhrady 2021 verze pro 7 prac..
Automatická tvorba domácích i zahraničních cestovních příkazů..

Komplet map CR_SR_Evropa:Verze pro 50 vozidel
..

Komplet map CR_SR_Evropa:Verze pro 40 vozidel
..

Komplet map CR_SR_Evropa:Verze pro 30 vozidel
..

Komplet map CR_SR_Evropa:Verze pro 25 vozidel
..

Komplet map CR_SR_Evropa:Verze pro 20 vozidel
..

Komplet map CR_SR_Evropa:Verze pro 15 vozidel
..

Komplet map CR_SR_Evropa:Verze pro 10 vozidel
..

Komplet map CR_SR_Evropa:Verze pro 7 vozidel
..

Komplet map CR_SR_Evropa:Verze pro 5 vozidla
..

Komplet map CR_SR_Evropa:Verze pro 4 vozidla
..

Komplet map CR_SR_Evropa:Verze pro 3 vozidla
..

Software Kniha jízd pro 1 vozidlo

Software Kniha jízd pro 2 vozidla

Software Kniha jízd pro 7 vozidel

Software Kniha jízd pro 5 vozidel

Software Kniha jízd pro 4 vozidla

Software Kniha jízd pro 10 vozidel

Komplet map CR_SR_Evropa Verze pro 1 vozidlo

Software Kniha jízd pro 15 vozidel

Mapa CR Verze pro 1 vozidlo

Software Modul pro CCS KARTY

Mapa CR Verze pro 15 vozidel

Software Kniha jízd pro 20 vozidel

Mapa CR a SR Verze pro 1 vozidlo

Software Kniha jízd pro 25 vozidel

Mapa CR Verze pro 2 vozidlo

Mapa CR Verze pro 30 vozidel

Mapa CR a SR Verze pro 5 vozidel

Mapa CR Verze pro 40 vozidel

Mapa CR a SR Verze pro 4 vozidla

Mapa CR Verze pro 25 vozidel

Mapa CR a SR Verze pro 2 vozidla


Mapa CR a SR
Verze pro 20 vozidel

5324

Kontakt na obchod:
info@glacier-hejda.com
T-Mobile: +420604190348
 Vodafone:+420774235374

Akce & Novinky # 14 Apr, 2021
7.4.2021 - Aktualizace duben 2021

Klíčové slovo Vyber jazyk

Nová stránka 2

Smluvní vztahy s námi

Obchodní podmínky
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží výpočetní techniky mezi společností GLACIER-HEJDA (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Prodávající
MICHAL HEJDA - GLACIER
Typ provozovny: Virtuální
Lokalizace: http://www.glacier-hejda.com
               https://www.knihajizd.biz
Mobil: +420 604 190 348 (T-Mobile)
         +420 774 235 374 (Vodafone)
IČO: 6364 3723
DIČ: CZ7012190064 (Plátce DPH)

Provozovatel stránek: Michal Hejda,  IČ: 6364 3723, DIČ: CZ7012190064. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku. Úřad městské části Praha 6.

Informačního oznámení k EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

Kupující
Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodejce výpočetní techniky - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Právní vztahy prodávajícího s prodejcem výpočetní techniky výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) viz GDPR
http://glacier-hejda.com/gdpr.html

Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu na
http://shopping.glacier-hejda.com (dále jen „e-shop“) nebo expresního formuláře http://posta.glacier-hejda.com
• elektronickou poštou na adrese:
info@glacier-hejda.com
• osobně
• faxem
• telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:
• obchodní jméno a sídlo kupujícího
• IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
• název zboží dle ceníku
• jednotkovou cenu
• způsob odebrání a dopravy
• dodací adresu
• podpis osoby oprávněné objednávat zboží
• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 20% z ceny objednaného zboží.


Reklamační řád
Tento reklamační řád je platný od 11.10.2018 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

• Všeobecná ustanovení:

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností Glacier-Hejda (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci. U software dodávaným fyzicky (krabicové produkty, CD) se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií případně na fyzické vady dodané dokumentace. Nainstalováním softwaru nebo obdržením platných licenčních čísel e-mailem či poštou se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a software již nelze vrátit prodávajícímu. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené: a. Neodborným použitím b. Mechanickým poškozením nebo opotřebením c. Živelnými pohromami Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho sídla (Podbabská 219/32, 160 00, Praha 6 - Dejvice) spolu s písemnou specifikací vad a kopií daňového dokladu. Prodávající odešle výrobci reklamované zboží k posouzení a vyřízení reklamace. Prodávající bude kupujícího o stavu reklamace průběžně informovat. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu, nejlépe do 2 dnů od zjištění vady. Oznámení o vadě s její specifikací pošle kupující na adresu provozovny prodávajícího. Neoprávněná reklamace. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu, apod.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího.

...více novinek

Akce & Novinky
Aktualizace prosinec 2020
# 8 Dec, 2020


Akce & Novinky
Kniha jízd 2019 - aktualizace červenec 2019 - SR: Nové sazby domácího stravného platné od 1.7.2019.
# 1 Jul, 2019


Akce & Novinky
Autopark 2018 - Aktualizace únor 2018
- ČR: Sazby pro rok 2018 (domácí a zahraniční stravné, ceny phm, sazby základních náhrad).
# 13 Feb, 2018


Aktualizace prosinec 2017
Příprava na GDPR.
Mapy - vylepšení práce s uživatelskými objekty.
# 1 Nov, 2017


Akce & Novinky
Import dat z tankovacího stojanu Kupson AVP-31
# 2 Oct, 2017


Informačního oznámení k EET
Podle zákona o evidenci tržeb je
prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u
správce daně online; v případě technického výpadku
pak nejpozději do 48 hodin.
# 28 Feb, 2017


KNIHA JíZD - Autopark 2020
podrobněji o programu
# 28 Feb, 2017


AUTOPARK 2020
podrobněji o programu
# 28 Feb, 2017


všechny novinky


Stránka se načetla za 0.056325 sekund.
Stávajicí jazyk [česky]